Arbeid vi gjør

Graving

Vi utfører alle typer graving. Som tomtegraving, VA-alegg, drenering, kabelgraving, opparbeidelse av uteområder.

Vi har ulike maskin størrelser for ulike type jobber og for å forskåne natur og miljøet mest mulig

Ta kontakt

Levering av grus & pukk

Vi leverer alle typer grus og pukk samt matjord ferdig tilkjørt

Ta kontakt

Snøbrøyting & strøing

Vi utfører vintervedlikehold for private, hytter, bedrifter, kommune og fylke. Vi er UE for Svevia for trøndelag fylkeskommune, vi har kontrakt med Røros kommune på vinterdrift. I tillegg til dette har vi brøyting/strøing for ca 250 hytter og private innkjørsler.

Ta kontakt

Containerutleie

Vi har containere i alle størrelser til utleie. Vi leverer ditt avfall til godkjente mottak

Ta kontakt

Krokløftbil

Med vår krokløftbil transporterer vi containere. Vi har også maskinflak for transport av maskiner og utstyr.

Ta kontakt

Massetransport - Tippbiler

Med våre tippbiler transporterer vi grus/pukk til våre kunder og til egene prosjekt. I Vinerhalvåret går disse bilene på vintervedlikehold

Ta kontakt

Kantklipping

Vi utfører kantklipping av veier, samt beitepussing av grøntområder

Ta kontakt

Rør

Vi leverer alle typer rør, rørdeler, kummer og fiberduk. 

Kan leveres enten i plast og betong
-Mer informasjon kommer

Ta kontakt